Tiszakönyök Tükre, Internetes kulturális lap.
Tiszakönyök Tükre, Internetes kulturális lap.
Menü
 
 
Bakajsza András írásai,könyvei
 
2007. év anyagai
 
Tiszakönyök története
 
Tiszakönyök települései
 
Tiszakönyök Tükre
 
Kiadványaink
 
2006. évi programjaink
 
Mandula József versei
 
Írók - költők

Szeifried Zoltán grafikái

 
Térség neves vendégei
 
2008 év anyagai
 
2009. Anyagai
 
2010 év anyagai
 
P.Dobrossy Rita Írásai
 
Látogatók
 
Könyvajánló
 
Mandula József versei 2021. 1.

Mandula József

Életlen szilánkok

 

Vándor

Ne menj el innen! Itt legalább ismered azokat,

akik semmibe vesznek.

 

Gyengék

Ássatok magatoknak vermet!

Az erősek fognak bele esni!

 

Debreceni diák

Ne légy jó! Véged lesz mindhalálig!

 

Szerencseszáműzöttek

Fogadjatok magatok ellen!

Csalók közt másképp nem nyerhettek!

 

Hazugok

Lőjetek agyon minden sánta kutyát!

Így gyorsabbak lesztek azoknál.

 

Költő

Ha arany vagy, ne hallgass!

Tarthatod a szád naphosszat, ha moszat.

 

Szenírásjel

Pont vagyok hazug mondatok után!

Egyenes beszédemből görbe gagyi lett.

 

Mariana

Megvett lelkekben vannak nálad is mélyebb árkok.

 

A kód neve: avokádó

2021.02.14.24.00.92.9.8.7.6.5.4.3.2.1.0

 

Megtorló

Előre nem köszönök senkinek!

Így kedvemre válogathatok a fogadjistenek közül!


1002.éj

 

Saját malmomra hajtom mások vízét.

A hiánynak nem érzem keserű ízét.

Majd az égig érek, fel is nézek rám.

Ha nem lennék, hiányoznék nékem.

 

Könyvet nem olvasok, égetek.

Kenyéren és vízen? Nem érdekel éhetek!

Mózes bokrát beoltottam.

Hiába intem magamat a jóra.

 

Lopott kincseket cipelek egy süllyedő hajóra.

Elsüllyedt az arannyal teli bárka.

1002.éj. Halak hínárzöld ágyán hálok…

 

Másnap, amikor a Hajnalmadár elrepül fölöttem,

csőrében a Nappal,valakit hiába intenek féltői a jóra.

Lopott kincseket kezd cipelni egy süllyedő hajóra…


Agyköd

 

Sokáig néztek farkasszemet

a parancsváró bábseregek,míg

nekimentek egymásnak a regimentek.

 

Mindenki szúrt, vágott kaszabolt.

Feléjük indult a szép halál.

Kezében éles kasza volt.


Anyaföldönfutó

 

Kettő a tábor. Közöttük feneketlen az árok.

Röhögve ugratják gyolcsinges betyárok.

Szemük már régen nincs az égen.

Istentelen harcra tekintenek.

Bár a halált megússza, ki a csatát átalussza.

 

Ádáz küzdelembe fogtak egymás ellen.

A csata rövid volt, de véres. Az Egyik nyert.

Hozzáfogtak rögtön a tisztogatáshoz.

Tűvé tették értem a várost.

Megtaláltak. Az ajtóm előtt álltak.

 

Aztán újra háborúba fogtak a küzdők.

Megfordult a hadiszerencse. Most a Másik győzött.

Elkezdték azonnal a megtorlást.

Értem jöttek először.

Rám találtak. Az ajtóm előtt állnak.


Betyárbecsület

 

Delel a nyáj. Lángol a Nap hétágra.

Rózsa Sándor betévedt egy könyvtárba.

 

Sok könyvet lát, oszt azt gondolta magába:

jaj de jó, hogy sose tudtam olvasni!


A TÖMEG

 

É

LJNA

NÉGYSZÖG,

ÉLJENANÉGYSZ

ÖG,ÉLJENANÉGYSZÖ

G,ÉLJENANÉGYSZÖG,ÉL

JENANÉGYSZÖG,ÉLJENANÉG

YSZÖG,ÉLJENANÉGYSZÖG,ÉLJENA

NÉGYSZÖG,ÉLJENANÉGYSZÖG,ÉLJENA


Bűvészhamu

 

Vérző trón, harci drón.

Negyed bér, szolgavér.

Aranyló oltár, egyénekű zsoltár.

Agymosó mese, ájtatos mise.

 

Csatatérerő.

Rekedt torok, zaj kujtorog.

Lelkeket feldúló induló.

A lapokban gagyi és kamu.

 

A nyúl cilinderében bűvészhamu.

Üres a kamra, kötél a nyakamra.

Megpróbált a lehetetlen, sikerült néki.

 

Nem fél már bennem a sötétség.

Szabad madár suhan.

Lövés dörren, zuhan…


Késő üzenet

 

Elektromos boríték. Üzenet érkezett.

Ha nem nyúlkálok újra+újra tollért,

fizetségül kapok harminc ezüst tallért.

Mint üzente az ímél: fogadjam el,

s a feladó megkímél…


Kiscipő

 

Vége van a gyárnak, zord ínségek járnak.

Szélvédett fészke van minden jómadárnak.

 

Gőggel tollászkodnak, vidáman szól daluk.

„Csak a cinegének szomorú az ének.”


Pénzfegyenc

 

Üzletfalak, nyereségvágy.

Lopott ablak, haszonrács.

A kötvényágyon bankótakaró.

V.I.P. cella, pénzfegyenc.

 

Keze-lába aranyláncra verve.

Soha nem menekülhet.

Életfogytig rab marad.

Fényűző börtöne: pénze…


Szembekötősdi

 

A kis kakas gyémánt fél krajcárját

a night clubban hagytam,

a kisködmön kincsét a tőzsdén.

 

A kincses szigetemet elárverezték,

a pénzhegyem ajtajának jelszavát

megváltoztatták a negyven rablók.

 

Az utolsó vagyonomat, egy kis

aranyembert, beolvasztottam,

belőle imádnivaló borjút öntöttem.

 

Azóta körülötte játszok minden nap,

nincs célom, a cél se lát engem,

szembekötősdit magamagammal…


Szupersztárok

 

„ Szeretek élni ”- énekli a rádióban nagy slágerét

a szupersztár, aki öngyilkos lett fiatalon.

 

Nem szeretek élni, mondogattam sokszor,

és még vidáman éldegélek akárhányévesen is…


Vakreményfutamok

 

Sz. János: / Költő /

„ Mióta világ a világ,

az nyer igazán, aki veszt.”

 

T. Bálint: / Költő /

„ Hiába kötél, sortűz és kereszt,

ki mer,akkor nyer legtöbbet, ha veszt.”

 

M. József: / Szenteltvízvezetékszerelő /

Mióta hiába a világ, legtöbbet az nyer,

aki győztes. Mindent visz!


Akik nem találnak meg

/ In memoriam Weöres Sándor /

 

Nincs semmilyen célom.

Semmilyen cél nem keresett engem.

 

Nincs semmilyen hitem,

egy hit se hisz bennem.

 

Nem kerestem szívemet,

a szívem sohase talált meg.

 

Semmi nem az enyém,

de a semmi rám talált.

 

Nem kerestem önmagamat,

nem is találtam meg engem.

 

Én nem kértem az életem,

az életem kérte a halált.

 

Én nem kerestem a halált,

az életem rátalált.

 

 

Lelketlen dal

 

Húst sütő kemencék,

pezsgővel telt medencék.

Számos szélhámos.

Könyvekbe költöztek, akik

azokat tűzre dobálták.

 

Köd szállta szellem.

Csodák csordája.

Oltalom a hatalom.

Hol hontalan a lélek,

ott lelketlen a hon.


Ólommadarak

 

Apátlan anyaföld, szívtelen lüktetés.

Éhes a kenyér, szomjas a víz.

Édes lett a só, keserű a méz.

A nefelejcsek mindent elfeledtek,a

napraforgók a Hold után epedeznek.

 

Célszalag lett a startvonal, az utolsó

ítélet az első lépés. A balsors jobbra

fordult,a vakhitűek újra látnak.

A keljfeljancsik örökre fekve maradnak.

Kicsit szomorú a Nagyboldogasszony.


Rak party

 

/Igen, igen örökké…/

 

Se vége se hossza a pofátlanok

sokarcúságának.

 

Nem tanultak sem középiskolás,

sem óvodás fokon Tőled semmit!

 

Az egyetemről újra kirúgtak,

kitették a szűrödet a rakpartra.

 

Most már naphosszat nézheted,

hogyan úszik el a dinnyehéj.

 

Hallgathatod, hogyan tajtékzik

a felszín és hogyan tűri a mély…


Szalmakalap szénanátha

/ Anyanyelvöltögető /

 

Dohányt a dohányboltból.

A gazdaboltból gazdát?

Aki húz, az von. Ami huzat az vonat?

 

A diós tésztán dió van. A rétestésztán rét?

A pálinka zsindelyes. A tető pálinkás?

A művész nem igazi vész?

 

A szövetnadrág szövetből van.

A bokazokni bokából?

A félelem kettévágott elem?

 

Az aranyóra aranyból van, a zsebóra zsebből?

A pásztoróra csordát őriz, és nem ketyeg?

A gyermekkerékpár-csengő harang lesz, ha felnő?

 

/ A válaszok kereséséből nem veszem ki részemet.

Megkérdezem kezelőorvosomat,

vagy gyógyszerészemet… /


Szépek temetője

 

„Horthy Miklós katonája vagyok,

legszebb katonája!”

 

„Én egy csendes folyó szelíd vize.

Szépek temetője.”


Tabula rasa

 

Letöröltem. Alkoholos szivaccsal

letöröltem bennem a nagy fekete táblát.

Minden betűt, számot, ábrát.

 

Addig törölgettem, míg leszakadt

a karom. Letöröltem róla minden

firkát, amit ráirkált a hatalom…


Luther

 

Vidám lélekkel, mint aki nem

matematikát tanít,

a templom ajtajára szögezte,

majd célba vette a lőlapot.

 

A közepébe talált.

Tízesen lőtte a főpapot.

Ámultak-bámultak a szentek,

moccanni se mertek a harangok.


Új Arkhimédész

 

Matek-kvíz a fórumon.

Mennyi 2/3-nak a 3/4 része?

 

Számolgatott. Szorzott, osztott,

gyorsan kijött az eredmény: FÉL!

 

Mivel racionális szám, gondolta, nem

zavarom köreiteket, tartom a szám!


Éles kardok balladája

 

Világnagy tenger. Éjszaka van.

Sötétség lebeg a vizek felett.

 

Hajnalodik lassan. Fénybe mártják

fagyoskodó ágaikat az égigérő fák.

 

Éles kardok villannak.

Tudják, sohasem lesz vége…


Júdások ideje

 

Tenger a cseppben

 

Hogy ragyoghasson az új király homlokán,

elárulta a csepp a tengert.

Vallott a mélységek rejtelmeiéről,

kibeszélte mit fecseg a felszín.

Csillogott-villogott egy ideig, majd hirtelen

felszáradt a tűző napon…

 

Kő kövön

 

Hogy a legmagasabb szirtre elvigye,

feltárva minden szegét-zugát,elárulta

a viharnak egy nagy kődarab a hegyet.

Egyszer a szédítő magasságból

egy lavina a völgybe sodorta .Azóta az arra

járó kis kavicsok mind bele rúgnak…

 

Íme az ember

 

Halálos tánc, nincs lekérés!

Elárulta az ember az embert.

Ingyen, önként, kéjjel.

Még a harminc ezüst se kellett.

Hogy láthassa szenvedni,

keresztre feszítve önmagát.

 

Árulók árulója

 

Ha valaki elárulja az arctalan besúgók nevét,

elmondja a Júdások elhallgatott sorsát,

közli az aranyért őrzött titkokat, az áruló?

Az árulók árulója is Júdás? Végülis mindegy.

Mert az öny az mindenkié, hisz közöny.

Szememben fény nélküli csillagok,

homlokom mögött betört ablakok…


A szabadság láncai

               

Mesehőstett

Két arc között a legrövidebb

távolság a szembenézés.

 

Túlazóperencián

A nyálazott könyvlapok

nehezebben égnek.

 

Sakk-matt

Ha az élet világossal lépett,

választ lépni rá, csak sötéttel lehet.

 

Zokszókincs

Akinek a sors nem adott semmit,

annak kell a legtöbbet visszafizetni?

 

Vészharangszó

A csendesség az első dördülésig szól!

 

Esetleg talán

Valahány talány megoldása

egy másik talány létrehozója.

 

Lázrózsaszín

Madarat csiripeléséről, költőt tolláról…

 

Homokeső

A vers gyűjtőfogház. A rabok

éneke a legszomorúbb ballada.

 

Labilis axióma

Ha hazudnak, azok nem lehetnek álmok,

mert az álmok nem… Vagy mégis?

 

A szabadság lánca

Aki csak a maga ura,

az önmaga csicskása.


Félkarú rablók

 

/ Avagy, Platón a kaszinóban. /      

 

A játék-és bűnbarlangban kalandorok légiója.

Forog a tükörgömb, a rulett és a szerencse.

Itt hamispénzverde a szenvedély, a remény

szeme méregdrágakő. A kártyaasztal vesztőhely.

/ De van, akiket megvigasztal. /

 

Az eltakart lap félistenféltés. Ördögszekérkerék

a rulett, piros-fekete küllőkkel. Amikor megáll,

 egy-egy imamalom összedől. A bemondott lap neve

vészharangszó, vagy sétahajóút. A cinkelt lapok

a rombolók teremtői. Jómadarak etetője a kassza.

 

Kinézett az ablakon. Látta a fénycunamiban fürdő

utcát. Az út mentén álldogáló mosolygó nőket,

- visszamosolygott- az épp hazatérő agg milliárdost,

a lesütött szemű kéregetőket. Látta a szemközti

új templomot, melynek órája rég megállott félúton.

 

Ebben a világban zűrzavar tart rendet a káoszban,

nincs irány, nincs mintakép, nincs út felfelé,

gondolta, majd felállt és átült az egyik nyerőgép elé.

Sokáig nézte a villogó fényeit, elkoptatott gombjait.

Simogatta a karját, de pénzt már nem dobott bele…

 

 

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
Óra-forditó
 
 
Számláló
Indulás: 2005-08-31
 
3 D-és képek
 
Tagság Internet címei
 
Egyesület logó
Társoldalak
 
Picasa webalbumok
 

2009 a Magyar nyelv éve

 

Szeifried Zoltán grafikái

 

 

TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit, TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit    *****    Egy angyal ma éjjel elvesztette a szárnyait. A fák között egy bestia éppen áldozatra vár – FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    MYBOOKCLUB - Ha szeretsz olvasni - MYBOOKCLUB    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek.... - fórumos szerepjáték    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek az értelmezésben, de Neked kell dönteni!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis, 3 év elõre jelzéssel, most csak 2000 Ft. rendeld meg most. Várlak!    *****    Az asztrológián keresztül megismerni az életed könnyen megoldható lehetõségeit és a nehéz idõszakokat, nagyon fontos!!!    *****    Simonyi ingatlan Debrecen Luxus házak, luxus lakások, üzletek, irodák eladóak. Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Szeretsz írni? Szeretnél csatlakozni egy remek közösséghez? Érdekes plotok, számos canon karakter! Várunk szeretettel!    *****    A csillagjövõ asztrológia oldalon, júniusban minden megrendelés 2000 Ft. szeretettel várlak. Rendeld meg amit szeretnél!    *****    Létezik egy város Fournemouth, mely otthon nyújt azoknak, akik sehová máshová nem tartoznak - | - Fournemouth - |    *****    agatha-stories - Saját írásaim találhatóak meg az oldalon - agatha-stories    *****    SZEREPJÁTÉK - Újraindult szerepjátékos közösségünk új és régi tagjait keresi - Rose Harbor restart - SZEREPJÁTÉK    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    Szeretnéd tudni, milyen lehetõségeket, fontos információkat rejteget a születési horoszkópod, akkor keress meg, segítek!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,fontos információk. Májusban,minden megrendelés 1000 Ft. kedvezménnyel vehetõ igénybe. Várlak!    *****    A csillagjövõ oldalon,sok asztrológiai, ezoterikus olvasmány,valamint meditációk és megrendelési lehetõségek találhatók!    *****    Kérdezõ horoszkóp, kötetlen beszélgetés mobilon, vagy messengeren, skypeon 5000 Ft. Szeretettel várlak! Kattints hívj!!!    *****    SKAM - SKAM France - wtFock - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM SKAM SKAM    *****    Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban-Sorozatok Áprilisban-Read&Speak Blog-Sorozatok Áprilisban